Poniżej zamieszczam swoje wystąpienie z konferencji Harvard Business Review Polska (listopad 2014), której głównym prelegentem był profesor Dave Ulrich.